Particulier opdrachtgeverschap

Particulier Opdrachtgeverschap


Van particulier opdrachtgeverschap is sprake wanneer een particulier zelf bouwgrond kan kopen (of in erfpacht kan krijgen) en daarna zelf kan bepalen met welke partijen zijn of haar nieuwbouwwoning wordt gerealiseerd.


De rol van Aan - Zet is als onderstaand te omschrijven:


Aan-Zet bouwkundig adviesbureau ondersteund U tijdens het bouwproces, controleert en voert directie tijdens de bouw, fungeert als intermediair tussen U als opdrachtgever en ‘de bouw’.


Onze adviezen beperken zich niet tot een theoretische aanpak, maar zijn juist gericht op     

verankering en praktische toepasbaarheid.


In de praktijk kan dit voor U als particulier een bezuiniging opleveren die kan oplopen tot wel 20 % van de bouwkosten.


Telefoon

036-8482791

06-30804873

Bouwkundig adviesbureau, Vlinderplantsoen 7, 1338 KW Almere,  info@aan-zet.eu