Opleveringskeuringen

 

Het is verstandig voor u als koper tijdens de oplevering een bouwkundige mee te nemen.

Hij kan u begeleiden, advies geven over het in gebruik nemen van de woning of verbouwing, maar ook eventuele gebreken signaleren die u zelf niet zo snel zou opmerken.

 

Aankoop of verkoopkeuringen

 

Bij aankoop van een bestaande woning komt veel kijken. U heeft onderzoeksplicht,

De verkoper heeft meldingsplicht; deze bouwtechnischekeuring geeft een inzicht in

de technische staat van de woning. Er kan een summiere begroting gemaakt worden

voor de directe kosten om veilig en gezond in uw woning te wonen, maar ook kosten

op termijn waar u voor komt te staan voor onderhoud.

 

Controles tijdens de bouw

 

Tijdens de bouw zijn tussentijdse controles geen overbodige luxe. Als nieuwbouwkoper

zult u bouwfouten van uw woning niet snel signaleren.

Dit is logisch; u bent geen bouwkundige. De bouwkundige van Aan-Zet zal deze fouten wel zien en op tijd bijsturen.

Telefoon

036-8482791

06-30804873

Bouwkundig adviesbureau, Vlinderplantsoen 7, 1338 KW Almere, info@aan-zet.eu